Informatie rondom garantie & retour per 1-3-2021 aangepast

 Retourneren

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Ook de kosten van het heen zenden zijn voor de koper.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een email. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd door middel van een bewijs van verzending. 

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

5. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via lekkerpuhh.nl@gmail.com. Er dient altijd een formulier toegevoegd te zijn met daarop uw gegevens en het ordernummer. Zonder deze gegevens wordt de retourzending niet in behandeling genomen. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. 

6. Bij verzonden bestelling die na 10 werkdagen nog niet bij de koper binnen zijn wordt er een onderzoek gestart door myparcel/postNL. Dit gebeurd niet eerder. Ook wordt er in deze termijn geen geld terug gestort voor het niet ontvangen van de order. Dit gebeurd pas na uitslag van het onderzoek.

 

Garantie en aansprakelijkheid

Lekkerpuhh staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele geringe kleurverschillen ten opzichte van de getoonde foto’s. De genoemde garantie geldt gedurende een periode van twee weken na levering tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de klant in plaats van het bestelde product per ongeluk een ander artikel ontvangt, wordt dit door Lekkerpuhh kosteloos omgeruild voor het oorspronkelijk bestelde artikel. Hiertoe dient de klant binnen twee werkdagen contact op te nemen met lekkerpuhh.nl@gmail.com. Lekkerpuhh verschaft u een aankoopbewijs wat tevens uw garantiebewijs is. Wanneer de koper binnen de garantietermijn aan Lekkerpuhh verwijtbare fouten, onvolkomenheden of gebreken kan aantonen, dan komen de kosten voor het herstellen, vervangen of terugnemen van het product voor rekening van Lekkerpuhh. U dient ons per e-mail of schriftelijk op de hoogte te brengen van uw klacht. Lekkerpuhh bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden. Als Lekkerpuhh besluit tot vervanging en u een geheel nieuw artikel aanbiedt, dient u binnen twee weken een nieuwe keuze te maken. Wanneer de klacht gegrond is en deze binnen de garantietermijn is doorgegeven aan Lekkerpuhh, dan komen de verzendkosten voor rekening van Lekkerpuhh. Door middel van een e-mail zult u op de hoogte worden gebracht van de te volgen klachtenprocedure. 
De genoemde garantie geldt niet indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onzorgvuldig gebruik. Of wanneer (zonder schriftelijke toestemming van Lekkerpuhh) u of derden wijzigingen hebben aangebracht of hebben geprobeerd aan te brengen, door verwaarlozing, of het gekochte hebben gebruikt voor zaken waarvoor het product niet bedoeld is, andere aanmerkelijke schuld van de koper of normale slijtage. Lekkerpuhh is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook ontstaan is aan u of uw gezinsleden, aan uw zaken, aan derden of aan zaken van derden. Indien vast komt te staan dat Lekkerpuhh toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid maximaal het netto factuur bedrag (factuurwaarde min de BTW, eventuele andere overheidsheffingen en overige netto prijs verhogende factoren, zoals vervoerskosten) van de bestelling.

 

Zoekraken van een order

Lekkerpuhh kan niet aansprakelijk worden gesteld door fouten van PostNL, zoals bij het zoekraken van je bestelling. Wil je geen risico lopen, laat je pakketje dan versturen met een verzekering. 

Bij het plaatsen van de order ben je hiermee akkoord.

 

 Identiteit ondernemer

Lekkerpuhh
Hasebroekstraat 16
1962 SW Heemskerk
lekkerpuhh.nl@gmail.com
tel.nr 06-42917677
KVK NUMMER 50736949
BTW NUMMER NL002126502B43

 

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier kopieëren en invullen en per mail terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan
Lekkerpuhh
Hasebroekstraat 16
1962 SW Heemskerk
lekkerpuhh.nl@gmail.com
tel.nr 06-42917677

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Uw gegevens en IBAN rekeningnummer

Het bestelnummer

De artikelen die retour komen

 

 
 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

© 2010 - 2022 lekkerpuhh | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel