Navigatie

Garantie en aansprakelijkheid

Lekkerpuhh staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele geringe kleurverschillen ten opzichte van de getoonde foto’s. De genoemde garantie geldt gedurende een periode van twee weken na levering tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de klant in plaats van het bestelde product per ongeluk een ander artikel ontvangt, wordt dit door Lekkerpuhh kosteloos omgeruild voor het oorspronkelijk bestelde artikel. Hiertoe dient de klant binnen twee werkdagen contact op te nemen met joy2003@live.nl. Lekkerpuhh verschaft u een aankoopbewijs wat tevens uw garantiebewijs is. Wanneer de koper binnen de garantietermijn aan Lekkerpuhh verwijtbare fouten, onvolkomenheden of gebreken kan aantonen, dan komen de kosten voor het herstellen, vervangen of terugnemen van het product voor rekening van Lekkerpuhh. U dient ons per e-mail of schriftelijk op de hoogte te brengen van uw klacht. Lekkerpuhh bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden. Als Lekkerpuhh besluit tot vervanging en u een geheel nieuw artikel aanbiedt, dient u binnen twee weken een nieuwe keuze te maken. Wanneer de klacht gegrond is en deze binnen de garantietermijn is doorgegeven aan Lekkerpuhh, dan komen de verzendkosten voor rekening van Lekkerpuhh. Door middel van een e-mail zult u op de hoogte worden gebracht van de te volgen klachtenprocedure. 
De genoemde garantie geldt niet indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onzorgvuldig gebruik. Of wanneer (zonder schriftelijke toestemming van Lekkerpuhh) u of derden wijzigingen hebben aangebracht of hebben geprobeerd aan te brengen, door verwaarlozing, of het gekochte hebben gebruikt voor zaken waarvoor het product niet bedoeld is, andere aanmerkelijke schuld van de koper of normale slijtage. Lekkerpuhh is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook ontstaan is aan u of uw gezinsleden, aan uw zaken, aan derden of aan zaken van derden. Indien vast komt te staan dat Lekkerpuhh toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid maximaal het netto factuur bedrag (factuurwaarde min de BTW, eventuele andere overheidsheffingen en overige netto prijs verhogende factoren, zoals vervoerskosten) van de bestelling.

© 2010 - 2019 lekkerpuhh | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie